VULKAN::..

ALL for me and you

Kalendár

Počasie

Predpoveď počasia :: meteo.sk

ShoutBoard

Aktuality.sk

Klávesové skratky

MS Office

Klávesové skratky v MS Office


Ctrl + A - vezme/ označí do bloku celý dokument

Ctrl + C - kópia bloku do Schránky

Ctrl + X - vystrihnutie označenej časti do Schránky

Ctrl + V - prilepenie obsahu Schránky na miesto určené kurzorom

Ctrl + B - prepína tučné písmo

Ctrl + I - prepína šikmé písmo

Ctrl + U - prepína podčiarkovanie

Ctrl + E - centrovanie (zarovnanie na stred)

Ctrl + L - zarovnanie vľavo

Ctrl + R - zarovnanie vpravo

Ctrl + J - zarovnanie do bloku

Ctrl + N - zarovnanie do bloku

Ctrl + O - dialóg pre otvorenie súboru

Ctrl + S - uloženie aktuálneho dokumentu

Ctrl + P - vyvolanie dialógu pre tlač

Ctrl + Home - skok na začiatok dokumentu

Ctrl + End - skok na koniec dokumentu

Ctrl + F - hľadanie

Ctrl + H - zámena

Ctrl + 1 - horný index

Ctrl + 2 - riadkovanie dva

Ctrl + 5 - riadkovanie jeden a pol

Ctrl + = - dolný index

Ctrl + + - horný index

Ctrl + Enter - ;zalomenie strany (stĺpca)

Ctrl + medzera – prepne štýl na normálny

Ctrl + W - zavrie aktívne okno

Ctrl + D - pridá stránku k Obľúbeným položkám

Ctrl + Y - zopakuje poslednú operáciu

Ctrl + Z - odvolá poslednú operáciu

Ctrl + šípky - pri pohybe do strán sa presúvate po slovách, pri pohybe hore a dolu po odstavcoch

Ctrl + koliesko myši - lupa/zväčšenie a zmenšenie stránky(dokumentu)

Alt + <- - predchádzajúca stránka

Alt + -> - nasledujúca stránka

Alt + Home - návrat na Domovskú stránku

Alt + V - @

Shift + šípky - označovanie bloku

Shift + Home - označenie textu od začiatku riadku po kurzor

Shift + F5 - nastaví kurzor na miesto predchádzajúcej polohy

Shift + End - označenie textu od kurzora po koniec riadku

Ctrl + Shift + End – označenie textu od kurzora po koniec

Ctrl + Shift + Home - označenie textu od začiatku po kurzor

Ctrl + Shift + šípky - označovanie slov (odstavcov)
Žádné komentáře
 
..:: Copyright 2007-2010 (C) VULKAN 2.5 ::..
Optimalizované pre Firefox 3.5
800x600